Doprava

Vyberte si spôsob doručenia, ktorý Vám vyhovuje viac.

  • Expresne
   Objednaný tovar Vám dodáme kuriérskou službou najneskôr do troch pracovných dní. Cena za dopravu 6 fliaš vína (1 kartón) kuriérom: 6,00 € bez DPH. Objednaný tovar v hodnote nad  100 Eur bez DPH doručujeme zdarma.
  • Osobný odber
   Tovar je možné prevziať osobne na adrese:

   Tonkovce 1197
   930 38 Nový Život

   O termíne prevzatia tovaru Vás budeme informovať.

Obchodné podmienky

 1. Základné údaje predávajúceho
  DANTA, s.r.o.
  Tonkovce 756,
  930 38 Nový Život
  IČO: 43856403 DIČ: 2022507388 IČ DPH: SK 2022507388
 2. Registrácia kupujúceho
  Registrácia nie je povinná. Slúži na uloženie Vašej dodacej adresy, evidenciu objednávok.

 3. Prihlasovacie meno a heslo
  V prípade zaregistrovania si odložte svoje prihlasovacie meno a heslo na bezpečnom mieste. Pri strate týchto údajov, alebo podozrenia z ich zneužitia nás urýchlene kontaktujte.

 4. Cena tovaru
  Pri všetkých produktoch je uvedená cena s DPH. Sme platcami DPH.

 5. Potvrdenie objednávky
  Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami.

 6. Storno objednávky zo strany predávajúceho
  Máme právo storna objednávky v prípade, ak:
  - vami objednané množstvo tovaru nie je možné zabezpečiť,
  - máte voči nám finančný, alebo akýkoľvek iný dlh,
  - zadali ste akýkoľvek nesprávny údaj (neexistujúca adresa, telefónne číslo, PSČ, prípadne IČO, DIČ atď.)
  - akýmkoľvek spôsobom ste porušili Obchodné podmienky.

 7. Vrátenie tovaru
  Tovar zakúpený v našom e-shope a doručený na Vami zadanú adresu je možné vrátiť do 7 pracovných dní bez udania dôvodu. V takomto prípade treba postupovať podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 8. Poškodený tovar prepravcom
  Pri príchode prepravcu s tovarom je nutné tovar vybaliť a skontrolovať, či nie je poškodený. V prípade evidentného poškodenia zavineného prepravcom (poškodený obal, rozbitie fliaš) je nutné vypísať Škodový záznam, ktorý má prepravca k dispozícii. V prípade takejto skutočnosti nás bezodkladne kontaktujte. Po preverení u prepravcu Vám na vlastné náklady zašleme rovnaký tovar ako popísaný v zázname. V prípade, že daný tovar je už vypredaný, vrátime Vám kúpnu cenu.

 9. Reklamácia
  Záručná reklamácia:
  Na produkty Vám poskytneme záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný. Ak výmena nie je možná, zoberieme vadný výrobok späť a vrátime kúpnu cenu.
  Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.
  Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.
  V prípade takejto skutočnosti chybu na naše náklady bezodkladne napravíme.

 10. Dodacie podmienky
  Pôsobnosť:
  naša spoločnosť Vám dodá tovar len v rámci Slovenskej republiky. V prípade objednávky zo zahraničia je nutné tovar prevziať osobne.

  Doba doručenia:
  objednaný tovar bude doručený v najkratšom možnom termíne, maximálne však do času uvedeného pri produkte s najdlhšou dobou doručenia. Doba doručenia plynie iba počas pracovných dní. Doba doručenia začína plynúť záväznou objednávkou a končí doručením tovaru. Pokiaľ platíte tovar vkladom alebo prevodom účet, doba doručenia začína plynúť po prijatí platby na náš účet.

  Miesto dodania tovaru:
  miesto dodania si stanovíte pri každej objednávke. Tovar Vám doručí náš zmluvný prepravca.

  Čas dodania tovaru:
  budeme Vás kontaktovať ohľadom dátumu doručenia tovaru.

  Osobný odber:
  tovar je možné vyzdvihnúť osobne na adrese: Tonkovce 1197, 930 38 Nový Život.

 11. Vek kupujúceho
  V prípade nákupe vína musíte mať v čase objednávky vek minimálne 18 rokov. Pri doručení môže prepravca overiť Váš vek na základe občianskeho preukazu. V prípade, že ste tento vek nedovŕšili, tovar Vám nebude odovzdaný a ste povinný uhradiť nám škodu vzniknutú týmto jednaním.

 12. Záverečné ustanovenia, ochrana osobných údajov
  Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť s odoslaním objednávky. Vyhradzujeme si právo na zmenu Obchodných podmienok.
  Informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu dodania tovaru a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.